LDR 01849nac 22003371u 4500
010  _a9783540568506
    _brel.
    _z0387568506
090  _a8178
101  _aeng
102  _aDE
100  _a20091130       frey50    
200  _aConvex analysis and minimization algorithms
    _bM
    _fJean-Baptiste Hiriart-Urruty, Claude Lemaréchal
    _hI
    _ifundamentals
210  _aBerlin
    _cSpringer-Verlag
    _d1993
215  _a1 vol. (XVII-417 p.)
    _cfig.
    _d25
225  _aGrundlehren der mathematischen wissenschaften
    _v305
    _x0072-7830
    _9169050
320  _aBibliogr. p. [407]-414. Index
410  _tGrundlehren der mathematischen wissenschaften
    _v0305
    _x0072-7830
    _9169046
    _aSpringer-Verlag
676  _a2010
686  _9164625
    _a49-02
    _bCalculus of variations and optimal control; optimization
    _xResearch exposition (monographs, survey articles)
    _20
686  _9164641
    _a49J52
    _bCalculus of variations and optimal control; optimization -- Existence theories
    _xNonsmooth analysis
    _20
686  _9166771
    _a90C25
    _bOperations research, mathematical programming -- Mathematical programming
    _xConvex programming
    _20
686  _9164832
    _a52A41
    _bConvex and discrete geometry -- General convexity
    _xConvex functions and convex programs
    _20
686  _9165766
    _a65K10
    _bNumerical analysis -- Mathematical programming, optimization and variational techniques
    _xOptimization and variational techniques
    _20
686  _9162831
    _a26B25
    _bReal functions -- Functions of several variables
    _xConvexity, generalizations
    _20
700  _9177392
    _aHiriart-Urruty
    _bJean-Baptiste
    _f1949-
    _4070
701  _4070
    _aLemaréchal
    _bClaude
    _9171142
    _f1944-
856  _uhttp://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-02796-7
    _zSpringerlink
905  _agf
    _b1996
906  _aaw
    _b2012-02-21
906  _aaw
    _b2013-01-10
995  _f11026-01
    _xachat
    _912215
    _cCMI
    _20
    _k49 HIR
    _o0
    _eSalle R
    _bCMI
001   8178
Languages: English | Français | |